[1]
Güler, G. ve ARKAN, Y. 2023. Willkommen In Deutschland Filmi Örneğinde Kültürlerarası İletişim ve Kültürlerarası İletişimde Karşılaşılan Sorunlar . Disiplinlerarası Dil ve Kültür Çalışmaları. 1, 1 (Haz. 2023), 23–35.