[1]
BAĞCI, H., ERDOĞAN, A. ve ALTAHİR, E. 2023. Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretimine Yönelik Hikâye Kitaplarındaki Kültürel Unsurlar: “Yabancı Öğrenciler İçin Türkçe Hikâyeler” Serisi B2 Düzeyi Örneği . Disiplinlerarası Dil ve Kültür Çalışmaları. 1, 1 (Haz. 2023), 36–52.