Özay Demircioğlu, A. G. (2023). An Analysis of Epistemic Modality in Turkish: The Case of –DIr. Disiplinlerarası Dil Ve Kültür Çalışmaları, 1(2). https://doi.org/10.5281/zenodo.10426198