Güler, G., & ARKAN, Y. (2023). Willkommen In Deutschland Filmi Örneğinde Kültürlerarası İletişim ve Kültürlerarası İletişimde Karşılaşılan Sorunlar . Disiplinlerarası Dil Ve Kültür Çalışmaları, 1(1), 23–35. Geliş tarihi gönderen https://dilkulturcalismalari.com/index.php/pub/article/view/6