BAĞCI, H., ERDOĞAN, A., & ALTAHİR, E. (2023). Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretimine Yönelik Hikâye Kitaplarındaki Kültürel Unsurlar: “Yabancı Öğrenciler İçin Türkçe Hikâyeler” Serisi B2 Düzeyi Örneği . Disiplinlerarası Dil Ve Kültür Çalışmaları, 1(1), 36–52. Geliş tarihi gönderen https://dilkulturcalismalari.com/index.php/pub/article/view/7