ÖZAY DEMIRCIOĞLU, A. G. An Analysis of Epistemic Modality in Turkish: The Case of –DIr. Disiplinlerarası Dil ve Kültür Çalışmaları, [S. l.], v. 1, n. 2, 2023. DOI: 10.5281/zenodo.10426198 . Disponível em: https://dilkulturcalismalari.com/index.php/pub/article/view/13. Acesso em: 12 nis. 2024.