Özay Demircioğlu, Ayşe Gül. 2023. “An Analysis of Epistemic Modality in Turkish: The Case of –DIr”. Disiplinlerarası Dil Ve Kültür Çalışmaları 1 (2). https://doi.org/10.5281/zenodo.10426198 .