Güler, Gamze, ve Yelda ARKAN. 2023. “Willkommen In Deutschland Filmi Örneğinde Kültürlerarası İletişim Ve Kültürlerarası İletişimde Karşılaşılan Sorunlar”. Disiplinlerarası Dil Ve Kültür Çalışmaları 1 (1):23-35. https://dilkulturcalismalari.com/index.php/pub/article/view/6.