BAĞCI, Hilal, Aysun ERDOĞAN, ve Ekram ALTAHİR. 2023. “Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretimine Yönelik Hikâye Kitaplarındaki Kültürel Unsurlar: ‘Yabancı Öğrenciler İçin Türkçe Hikâyeler’ Serisi B2 Düzeyi Örneği”. Disiplinlerarası Dil Ve Kültür Çalışmaları 1 (1):36-52. https://dilkulturcalismalari.com/index.php/pub/article/view/7.