Özay Demircioğlu, A. G. (2023) “An Analysis of Epistemic Modality in Turkish: The Case of –DIr”, Disiplinlerarası Dil ve Kültür Çalışmaları, 1(2). doi: 10.5281/zenodo.10426198 .