Güler, G. ve ARKAN, Y. (2023) “Willkommen In Deutschland Filmi Örneğinde Kültürlerarası İletişim ve Kültürlerarası İletişimde Karşılaşılan Sorunlar ”, Disiplinlerarası Dil ve Kültür Çalışmaları, 1(1), ss. 23–35. Erişim adresi: https://dilkulturcalismalari.com/index.php/pub/article/view/6 (Erişim: 29 Mayıs 2024).