BAĞCI, H., ERDOĞAN, A. ve ALTAHİR, E. (2023) “Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretimine Yönelik Hikâye Kitaplarındaki Kültürel Unsurlar: ‘Yabancı Öğrenciler İçin Türkçe Hikâyeler’ Serisi B2 Düzeyi Örneği ”, Disiplinlerarası Dil ve Kültür Çalışmaları, 1(1), ss. 36–52. Erişim adresi: https://dilkulturcalismalari.com/index.php/pub/article/view/7 (Erişim: 12 Nisan 2024).