[1]
G. Güler ve Y. ARKAN, “Willkommen In Deutschland Filmi Örneğinde Kültürlerarası İletişim ve Kültürlerarası İletişimde Karşılaşılan Sorunlar ”, DİLKULTUR, c. 1, sy 1, ss. 23–35, Haz. 2023.