[1]
H. BAĞCI, A. ERDOĞAN, ve E. ALTAHİR, “Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretimine Yönelik Hikâye Kitaplarındaki Kültürel Unsurlar: ‘Yabancı Öğrenciler İçin Türkçe Hikâyeler’ Serisi B2 Düzeyi Örneği ”, DİLKULTUR, c. 1, sy 1, ss. 36–52, Haz. 2023.