Özay Demircioğlu, A. G. “An Analysis of Epistemic Modality in Turkish: The Case of –DIr”. Disiplinlerarası Dil Ve Kültür Çalışmaları, c. 1, sy 2, Aralık 2023, doi:10.5281/zenodo.10426198 .