Güler, G., ve Y. ARKAN. “Willkommen In Deutschland Filmi Örneğinde Kültürlerarası İletişim Ve Kültürlerarası İletişimde Karşılaşılan Sorunlar”. Disiplinlerarası Dil Ve Kültür Çalışmaları, c. 1, sy 1, Haziran 2023, ss. 23-35, https://dilkulturcalismalari.com/index.php/pub/article/view/6.