BAĞCI, H., A. ERDOĞAN, ve E. ALTAHİR. “Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretimine Yönelik Hikâye Kitaplarındaki Kültürel Unsurlar: ‘Yabancı Öğrenciler İçin Türkçe Hikâyeler’ Serisi B2 Düzeyi Örneği”. Disiplinlerarası Dil Ve Kültür Çalışmaları, c. 1, sy 1, Haziran 2023, ss. 36-52, https://dilkulturcalismalari.com/index.php/pub/article/view/7.