Özay Demircioğlu, Ayşe Gül. “An Analysis of Epistemic Modality in Turkish: The Case of –DIr”. Disiplinlerarası Dil ve Kültür Çalışmaları 1, no. 2 (Aralık 23, 2023). Erişim Nisan 12, 2024. https://dilkulturcalismalari.com/index.php/pub/article/view/13.