Güler, Gamze, ve Yelda ARKAN. “Willkommen In Deutschland Filmi Örneğinde Kültürlerarası İletişim Ve Kültürlerarası İletişimde Karşılaşılan Sorunlar”. Disiplinlerarası Dil ve Kültür Çalışmaları 1, no. 1 (Haziran 26, 2023): 23–35. Erişim Mayıs 29, 2024. https://dilkulturcalismalari.com/index.php/pub/article/view/6.