BAĞCI, Hilal, Aysun ERDOĞAN, ve Ekram ALTAHİR. “Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretimine Yönelik Hikâye Kitaplarındaki Kültürel Unsurlar: ‘Yabancı Öğrenciler İçin Türkçe Hikâyeler’ Serisi B2 Düzeyi Örneği”. Disiplinlerarası Dil ve Kültür Çalışmaları 1, no. 1 (Haziran 26, 2023): 36–52. Erişim Nisan 12, 2024. https://dilkulturcalismalari.com/index.php/pub/article/view/7.