Dergi Hakkında

"Disiplinlerarası Dil ve Kültür Çalışmaları" dergisi, dil ve kültür arasındaki ilişkilerin derinlemesine anlaşılmasına yönelik çalışmalara odaklanmaktadır. Bu bağlamda Türkçe, Fransızca, Almanca ve İngilizce dillerinde dilin kültür üzerindeki etkisi, dilin sosyal, politik, ekonomik ve ideolojik faktörlerle ilişkisi gibi konular dergimizin kapsamı içerisindedir. Aynı zamanda, kültürel ifade biçimleri, edebi eserler, film ve görsel sanatlar gibi çeşitli kültürel ürünlerin dil ve kültür analizlerini de içermektedir.

Disiplinlerarası bir yaklaşım benimseyen dergimiz, farklı alanlardan gelen araştırmacıların çalışmalarını bir araya getirerek geniş bir okuyucu kitlesine hitap etmeyi hedefler. Dilbilimciler, edebiyatçılar, sosyologlar, antropologlar, iletişim uzmanları ve diğer ilgili disiplinlerden araştırmacılar, dergimizdeki yayınlarına katkıda bulunabilirler.

Dergimiz, özgün araştırmalar, derlemeler, incelemeler ve eleştirel değerlendirmeler gibi çeşitli makale türlerini yayınlamaktadır. Araştırmaların metodolojik sağlamlığı, teorik yenilikçilik ve disiplinlerarası bakış açısı dikkate alınarak yapılan değerlendirmeler sonucunda makaleler seçilmektedir.

Disiplinlerarası Dil ve Kültür Çalışmaları dergisi, bilimsel topluluğa ve genel okuyuculara dil ve kültür alanında kaliteli ve özgün araştırmalar sunmayı hedefler. Dergimiz, bilgi paylaşımını teşvik ederek bu alanda akademik bir tartışma platformu sağlamayı amaçlar.