Etik İlkeler ve Yayın Politikası

Yazar sorumlulukları

1) Yazarların, Disiplinlerarası Dil ve Kültür Çalışmaları Dergisine gönderdiği çalışmalar herhangi bir yerde yayımlanmamış veya yayım sürecine dahil edilmemiş olmalıdır.
2)Herhangi bir çıkar çatışması olmadığı açıkça belirtilmelidir.
3)Makalenin ön yayın aşamasında veya yayınlanmasından sonra tespit edilen tüm hatalar derhal dergiye bildirilmelidir..
4)Yazarlar, makale yazımı sırasında yararlandığı kaynakları atıf kurallarına uygun olarak belirtmelidir
5)Makalenin hazırlanmasında katkı sağlamayan kişilerin adı, yazar olarak eklenmemeli, yayın aşamasına gelen bir makalenin yazar sırasını değiştirme, yazar çıkartma, yazar ekleme önerilmemelidir.
6)Yazarlar, yazmış oldukları makalede etik kurul gerektiren bir durum varsa bunu açıkça belirtmeli ve etik kurul kararını makaleyle beraber dergiye göndermelidir.
7) Etik kurul kararı gerektirmeyen çalışmalarda çalışmanın ilk bölümünde etik kurul kararının gerekmediği açıkça belirtilmelidir