Dergi Hakkında

Disiplinlerarası Dil ve Kültür Çalışmaları dergisi 2023 yılında 2980-275X ISSN numarasıyla uluslararası e-dergi olarak yayın hayatına başlamıştır. Disiplinlerarası Dil ve Kültür Çalışmaları dergisi, dilbilim, edebiyat, çeviribilim, kültür çalışmaları ve diğer ilgili alanlarda Türkçe, İngilizce, Fransızca ve Almanca dillerinde yapılan araştırmaları bir araya getirmeyi amaçlayan  akademik bir yayındır. Dergimizin öncelikli amacı, farklı disiplinler arasında köprüler kurarak dil ve kültür çalışmalarında yeni ve yenilikçi perspektifler sunmaktır.

Dergimiz, dil ve kültür arasındaki ilişkilerin derinlemesine anlaşılmasına yönelik çalışmalara odaklanmaktadır. Dilin kültür üzerindeki etkisi, dilin sosyal, politik, ekonomik ve ideolojik faktörlerle ilişkisi gibi konular dergimizin kapsamı içerisindedir. Aynı zamanda, kültürel ifade biçimleri, edebi eserler, film ve görsel sanatlar gibi çeşitli kültürel ürünlerin dil ve kültür analizlerini de içermektedir.

Disiplinlerarası bir yaklaşım benimseyen dergimiz, geniş bir okuyucu kitlesine hitap ederken farklı disiplinlerden araştırmacıları bir araya getirerek bilgi paylaşımını teşvik etmeyi hedeflemektedir. Özgün araştırmalar, derlemeler, incelemeler ve eleştirel değerlendirmeler gibi çeşitli makale türlerini yayınlamaktadır. Disiplinlerarası Dil ve Kültür Çalışmaları dergisi, dil ve kültür alanında akademik bir tartışma platformu sağlamayı amaçlamaktadır.

Duyurular

Aralık sayısı için makale gönderilerini kabul etmeye başladık. Makale kabul sürecimiz 10 Kasım 2024'e kadar devam etmektedir.

2024-07-14

Gurur ve mutlulukla bildiriyoruz ki, dergimizin Aralık sayısı için makale gönderilerini kabul etmeye başladık. Makale kabul sürecimiz 10 Kasım 2024'e kadar devam etmektedir.

 

Hakkında daha fazla bilgi edinin Aralık sayısı için makale gönderilerini kabul etmeye başladık. Makale kabul sürecimiz 10 Kasım 2024'e kadar devam etmektedir.

Yeni Sayı

Cilt 2 Sayı 1 (2024): Disiplinlerarası Dil ve Kültür Çalışmaları
Tüm Sayıları Göster