Power Of Language: Poetry In English Language Teaching

Yazarlar

  • zekiye seis Anadolu Üniversitesi

DOI:

https://doi.org/10.5281/zenodo.10390556

Anahtar Kelimeler:

Edebiyat, Şiir, İngilizce Dil Öğretimi, Kültür, Eleştirel Düşünme

Özet

İngilizce dil öğretimi, dünyadaki dil öğretmenleri ve dil öğrenenlerinin en önemli endişesi olarak kabul edilmektedir. Bu mesleğin temel amacı etkili bir mesleki uygulama geliştirmek ve bir dil öğrenme sürecinde karşılaşılan sorunlara çözümler bulmaktır. Bu nedenle İngilizce dil öğretmenleri, özellikle şiir gibi edebi eserleri, dil sınıflarında öğretirken kullanırlar, çünkü edebiyat, özellikle de şiir, yazarın kültüründe görülen düşünceleri, duyguları ve eylemleri yansıtarak dil öğretiminde harika bir materyal olarak işlev görür. Aslında, şiir, öğrencilerin eleştirel düşünmelerini zenginleştirir ve bu da 21. yüzyıl becerileri çerçevesini büyük ölçüde destekler. Bu nedenle, bu çalışma, İngilizce öğretiminde edebiyatın bir parçası olarak şiirin kullanımını tanımlamayı, edebiyatın kısa tarihsel bir genel bakışını sunmayı, neden edebiyatın bir parçası olarak şiirin dil becerilerini geliştirmek için önemli bir kaynak olduğunu vurgulamayı, şiirin eğitimsel faydalarını sorgulamayı ve özellikle İngilizce dil öğretmenlerinin sınıflarında şiiri etkili bir şekilde nasıl kullanabileceklerini belirtmeyi amaçlamaktadır. Son olarak, şiir, birçok bağlam ve kültürle etkileşim kurmanın harika bir yoludur ve bu, tüm dil öğretmenleri ve öğrencileri için güçlü bir araç olabilir. Bu çalışmada öğretmenlere yönelik bazı önerilerde bulunulmuştur. Daha ileri çalışmalar için, öğrencilerin edebi unsurlarla ilgili bakış açılarına dair daha sistemli çalışmalara ihtiyaç vardır.

Referanslar

Belcher, D., & Hirvela, A. (1999). Literature and L2 Composition: Revisiting the Debate. Journal of Second Language Writing, 9(1), 21-39. https://doi.org/10.1016/S1060-3743(99)00021-1

Brumfit, C.J. (2001). Individual Freedom in Language Teaching. Oxford: Oxford University Press.

Carter, R. (2007). Literature and language teaching 1986-2006: a review. International Journal of Applied Linguistics, 17 (1), 3-13.

Collie, J., & Slater, S. (1987). Literature in the Language Classroom. Cambridge, UK: Cambridge University Press.

Collie, J., & Slater, S. (2007). Literature in the Language Classroom: A resource book of ideas and activities Cambridge, UK: Cambridge University Press.

Crystal, D. (2003). English as a global language. Cambridge: Cambridge University Press.

Delibas, H. (2023). Action Research on Enhancing Writing Skills: An Empirical Study of Error Correction and Journal Writing, 1(1), 47-55.

Delibas, M. & Delibas, H. (2017). “Veba” Adlı Eser ile Türkçe Çevirilerinin Karşılaştırmalı Çözümlenmesi. International Journal of Languages’ Education and Teaching, 5(3), 568-578.

Duff, A. & Maley, A. (1990). Literature. Oxford: Oxford University Press.

Erkaya, O. R. (2005). Benefits of Using Short Stories in the EFL Context. Asian EFL Journal, 8, 1–13.

Floris, D. (2004). The power of literature in EFL classrooms. 6 (1), 1-12.

Ghosn, I. (2002). Four good reasons to use literature in primary school ELT. ELT Journal , 2 (56), 172-179.

Hall, G. (2005). Literature in Language Education, New York: Palgrave Macmillian.

Held, D., McGrew, A., Goldblatt, D. & Perraton, J. (1999). Global Transformations: Politics, economics and culture. Cambridge, UK: Polity Press.

Kramsch, C. (2000). Language and Culture. Shanghai Foreign Language Education Press, Shanghai.

Kramsch, C. (2014). Teaching Foreign Languages in an Era of Globalization: Introduction. The Modern Language Journal, 98(1), 296–311. http://www.jstor.org/stable/43651759.

Langer, J. (1997). Literacy acquisition through literature. Journal of Adolescent and Adult Literacy (40), 602-614.

Lazar, G. (1989). Using poetry with the EFL/ESL learners. Modern English Teacher,16(3).

Lazar, G. (1993). Literature and Language Teaching. A Guide for Teachers and Trainers, Cambridge: CUP.

Lima, C. (2005). Is the rest silence…?, IATEFL Voices, 186,4-5.

Maley, A. & Moulding, S. (1985). Poem into poem. Cambridge: Cambridge University Press.

Maley, A. (1989). Down from the Pedestal: Literature as Resource in Literature and the Learner: Methodological Approaches. Cambridge: Modern English Publications.

Maley, A.& Duff, A. (1987). Drama techniques in language learning. Cambridge: Cambridge University Press.

McKay, S. (2001). Literature as Content for ESL/EFL. In M. Celce-Murcia (Ed,), Teaching English as a second or foreign language. Heinle & Heinle.

Nasr, N. (2001). The use of poetry in TEFL: Literature in the new Lebanese curriculum. CAUCE, Revista de Filologia y su Didactica, 24, 345-363.

Obediat, M. (1997). Language vs. Literature in English Departments in the Arab World in English Teaching Forum.

Sage, H. 1987. Incorporating Literature in ESL Instruction. New Jersey: Prentice-Hall, Inc.

Stern, D. (1985). The Interpersonal World of the Infant: A View from Psychoanalysis and Developmental Psychology. New York: Basic Books.

Widdowson, H. (1982). The use of literature. In M. Hines and W. Rutherford (ed.). On TESOL 81. Washington, D.C.: TESOL.

Van, T.T.M. (2009). The relevance of literary analysis to teaching literature in the EFL classroom. English Teaching Forum, 3, 2-9

İndir

Yayınlanmış

2023-12-23

Nasıl Atıf Yapılır

seis, zekiye. (2023). Power Of Language: Poetry In English Language Teaching. Disiplinlerarası Dil Ve Kültür Çalışmaları, 1(2), 31–39. https://doi.org/10.5281/zenodo.10390556