Cilt 1 Sayı 2 (2023): Disiplinlerarası Dil ve Kültür Çalışmaları Dergisi