Diamond or Jewel: Punishment or Reward?

Yazarlar

  • gizem kaptan Ankara Hacı Bayram Veli University

DOI:

https://doi.org/10.5281/zenodo.10390490%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20

Özet

Rönesans dönemi, İtalya'dan köken alarak Avrupa genelinde yeni fikirlerin ve kavramların yayılması ile karakterize edildi. Bu makale, Rönesans döneminde toplumsal dinamiklerin edebiyata etkisini incelemekte olup, özellikle dramatürji türüne odaklanmaktadır. Luce Irigaray'ın feminist teorilerine dayanarak, kadınların nesneleştirilmesi ve değiş tokuşunun homososyal bir dünyada vurgulanması üzerine eserlerdeki karakterlerden olan "Maltalı Yahudi" deki Abigail ve “A Woman Killed with Kindness." taki Susan'ı inceliyor. Ayrıca makale, Susan'ı ödüllendirerek ve Abigail'i cezalandırarak Rönesans oyun yazarlarının, o dönemde kadınların meta olarak ele alınmasına eleştiri getirdiğini gösteriyor.

 

Anahtar Sözcükler: Metalaştırma, homososyal ekonomi, “Maltalı Yahudi”, "A Woman Killed with Kindness, feminizm

 

 

Referanslar

Bennett, Lyn. “The Homosocial Economies of A Woman Killed with Kindness”. Renaissance and Reformation. 24 2 (2000): 35-61. Web.

Beskin, Anna. Good Girl, Bad Girl: The Role of Abigail and Jessica in The Jew of Malta and The Merchant of Venice. Graduate Thesis and Dissertations, 2007. Web.

Boyle, A.J. Tragic Seneca: An Essay in the Theatrical Tradition. London: Routledge, 1997. Web.

Chedgzoy, Kate. “Marlowe’s Men and Women: Gender and Sexuality”. The Cambridge Companion to English Renaissance Drama. UK: Cambridge University Press, 1990. Web.

Cook, James Wyatt. Encyclopedia of Renaissance Literature. New York: Infobase Publishing, 2006. Web.

Findlay, Allison. “Women and Drama”. A Companion to English Renaissance Literature and Culture. USA: Blackwell Publishing, 2000. Web.

Greenblatt, Stephen and M.H. Abrams. The Norton Anthology of English Literature. Eighth edition. Vol I. New York: Norton & Company, 2006. Web.

Grendler, Paul F. The Renaissance: An Encyclopedia for Students. Vol. 2. USA: Charles Scribner’s Sons, 2004. Web.

Grendler, Paul F. The Renaissance: An Encyclopedia for Students. Vol. 3. USA: Charles Scribner’s Sons, 2004. Web.

Hattaway, Micheal. A Companion to English Renaissance Literature and Culture. USA: Blackwell Publishing, 2000. Web.

Hattaway, Micheal. The Cambridge Companion to English Renaissance Drama. UK: Cambridge University Press, 1990. Web.

Irigaray, Luce. This Sex Which is not One. Ithaca: Cornell University Press, 1985. Print.

Marlowe, Christopher. The Jew of Malta. Ed. David Bevington. Manchester: Manchester University Press, 1997. Web.

McDowall, David. An Illustrated History of Britain. Edinburgh: Longman, 1989. Web.

Reigle, Kimberly. “Staging the Convent as Resistance in The Jew of Malta and Measure for Measure”. Comparative Drama 46 2 (2012): 497-516. Web.

Robin, Diane and Anne R. Larson and Caroline Levin. Women in the Renaissance: Italy, France, England. California: ABC Clio, 2007. Web.

Wiggins, Martin. A Woman Killed with Kindness and Other Domestic Plays. Oxford: Oxford University Press, 2008. Web.

Yayınlanmış

2023-12-23

Nasıl Atıf Yapılır

kaptan, gizem. (2023). Diamond or Jewel: Punishment or Reward?. Disiplinlerarası Dil Ve Kültür Çalışmaları, 1(2). https://doi.org/10.5281/zenodo.10390490