Amaç ve Kapsam

Disiplinlerarası bir yaklaşım benimseyen dergimiz, geniş bir okuyucu kitlesine hitap ederken farklı disiplinlerden araştırmacıları bir araya getirerek bilgi paylaşımını teşvik etmeyi hedeflemektedir. Özgün araştırmalar, derlemeler, incelemeler ve eleştirel değerlendirmeler gibi çeşitli makale türlerini yayınlamaktadır. Disiplinlerarası Dil ve Kültür Çalışmaları dergisi, dil ve kültür alanında akademik bir tartışma platformu sağlamayı amaçlamaktadır.