Dergi Hakkında

Disiplinlerarası Dil ve Kültür Çalışmaları dergisi 2023 yılında 2980-275X ISSN numarasıyla uluslararası e-dergi olarak yayın hayatına başlamıştır. Disiplinlerarası Dil ve Kültür Çalışmaları dergisi, dilbilim, edebiyat, çeviribilim, kültür çalışmaları ve diğer ilgili alanlarda Türkçe, İngilizce, Fransızca ve Almanca dillerinde yapılan araştırmaları bir araya getirmeyi amaçlayan  akademik bir yayındır. Dergimizin öncelikli amacı, farklı disiplinler arasında köprüler kurarak dil ve kültür çalışmalarında yeni ve yenilikçi perspektifler sunmaktır.

Dergimiz, dil ve kültür arasındaki ilişkilerin derinlemesine anlaşılmasına yönelik çalışmalara odaklanmaktadır. Dilin kültür üzerindeki etkisi, dilin sosyal, politik, ekonomik ve ideolojik faktörlerle ilişkisi gibi konular dergimizin kapsamı içerisindedir. Aynı zamanda, kültürel ifade biçimleri, edebi eserler, film ve görsel sanatlar gibi çeşitli kültürel ürünlerin dil ve kültür analizlerini de içermektedir.

Disiplinlerarası bir yaklaşım benimseyen dergimiz, geniş bir okuyucu kitlesine hitap ederken farklı disiplinlerden araştırmacıları bir araya getirerek bilgi paylaşımını teşvik etmeyi hedeflemektedir. Özgün araştırmalar, derlemeler, incelemeler ve eleştirel değerlendirmeler gibi çeşitli makale türlerini yayınlamaktadır. Disiplinlerarası Dil ve Kültür Çalışmaları dergisi, dil ve kültür alanında akademik bir tartışma platformu sağlamayı amaçlamaktadır.

Duyurular

Makale Kabulü

2024-01-26

Saygıdeğer Yazarlar, Araştırmacılar ve Akademisyenler,

Disiplinlerarası Dil ve Kültür Çalışmaları Dergisi 2024 yılı Haziran sayısı için makale kabulüne başlamıştır.

Dergimiz, dilbilim, edebiyat, çeviribilim, kültür çalışmaları ve diğer ilgili alanlarda Türkçe, İngilizce, Fransızca ve Almanca dillerinde yapılan araştırmaları bir araya getirmeyi amaçlayan  alanında nitelikli ve yenilikçi makalelere yer vermeyi hedeflemektedir.

Makale gönderimi için son tarih: 15.05.2024

Hakkında daha fazla bilgi edinin Makale Kabulü

Yeni Sayı

Cilt 1 Sayı 2 (2023): Disiplinlerarası Dil ve Kültür Çalışmaları Dergisi
Tüm Sayıları Göster